Nội dung sách Luật Doanh Nghiệp Năm 2020

Luật Doanh Nghiệp 2020 – Tên chính thức là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14. Đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 17/6/2020. Chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2021. Cụ thể những điều luật trong luật doanh nghiệp 2020 như thế nào? Bao gồm những điểm đổi mới nào so với bộ luật trước đó? Hãy cùng đọc trong cuốn sách Luật Doanh Nghiệp Năm 2020. Bạn nhé!

luat doanh nghiep nam 2020

Đặt mua Luật Doanh Nghiệp Năm 2020 Trên TIKI

(So sánh giá rẻ nhất – giảm 30%)

Nội dung sách Luật Doanh Nghiệp Năm 2020

Sách Luật Doanh Nghiệp Năm 2020 bao gồm những văn bản quy phạm pháp luật về: Luật doanh nghiệp. Luật này gồm có 10 chương, 218 điều. Và được in ấn trong cuốn sách dày có độ dày 256 trang, khổ 14,5×20,5 cm.

Luật doanh nghiệp 2020 – Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có nhiều điểm đổi mới như sau:

1. Thông báo mẫu dấu của doanh nghiệp:

Trước đây, luật doanh nghiệp quy định: Trước đi chính thức sử dụng con dấu, doanh nghiệp phải gửi mẫu con dấu đến cơ quan đăng ký kinh doanh. Cơ quan này sẽ đăng tải mẫu con dấu đó lên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Theo Luật Doanh nghiệp 2002, quy định về thông báo mẫu con dấu không còn nữa.

2. Thay đổi khái niệm về doanh nghiệp nhà nước

Luật doanh nghiệp 2020 cũng có sự thay đổi khái niệm về doanh nghiệp nhà nước. Theo đó, Doanh nghiệp nhà nước được xác định dựa trên các loại doanh nghiệp có sở hữu nhà nước theo mức độ sở hữu khác nhau.

luat doanh nghiep 2020

Cụ thể, Điều 88 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 quy định:

1. Doanh nghiệp nhà nước được tổ chức quản lý dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, bao gồm:

 1. a) Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;
 2. b) Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trừ doanh nghiệp quy định tại điểm a khoản 1 Điều này.

2. Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này bao gồm:

 1. a) Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là công ty mẹ của tập đoàn kinh tế nhà nước, công ty mẹ của tổng công ty nhà nước, công ty mẹ trong nhóm công ty mẹ – công ty con;
 2. b) Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là công ty độc lập do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

3. Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này bao gồm:

 1. a) Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là công ty mẹ của tập đoàn kinh tế, công ty mẹ của tổng công ty nhà nước, công ty mẹ trong nhóm công ty mẹ – công ty con;
 2. b) Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần là công ty độc lập do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.”

3. Bổ sung thêm đối tượng là tổ chức, cá nhân không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam.

sach luat doanh nghiep nam 2020

Khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp mới quy định cụ thể: Những tổ chức, cá nhân không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam, bao gồm:

 • Cán bộ, công chức, viên chức
 • Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng
 • Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 88 của Luật này
 • Một số trường hợp tố chức, cá nhân bị cấm hoạt động trong một số trường hợp nhất định.

4. Quy định về thời hạn sở hữu cổ phần phổ thông

Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định cổ đông hoặc nhóm cổ đông, sở hữu từ 5% cổ phần phổ thông trở lên. Có các quyền như sau:

 • Yêu cầu triệu tập họp HĐQT trong một số trường hợp
 • Xem xét và trích lục sổ biên bản và các nghị quyết của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính giữa năm và hằng năm…
 • Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của công ty khi xét thấy cần thiết;
 • Các quyền khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp sửa đổi năm 2020 và Điều lệ công ty.

Nhằm kịp thời giúp bạn đọc nắm bắt được những thông tin quan trọng nêu trên, Nhà xuất bản Lao Động xuất bản cuốn sách: Luật Doanh Nghiệp Năm 2020. Eccthai trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc.

Xem thêm: Sách Luật Kinh Doanh Bất Động Sản Hiện Hành

Thông tin sách và tác giả

Thông tin sách

Tên sách: Luật Doanh Nghiệp Năm 2020

Tác giả: Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam

Thể loại: Luật pháp

Nhà xuất bản: NXB Lao Động

Về tác giả

Ngày 17/6/2020, Kỳ họp thứ 9 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 14 đã thông qua: Luật doanh nghiệp 2020. Luật này chính thức có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2021.

Lời kết

Eccthai vừa gửi đến bạn những thông tin cơ bản về Luật Doanh Nghiệp 2020. Những nét mới so với Luật Doanh nghiệp 2014. Cụ thể những quy định này như thế nào, bạn đọc tìm hiểu trong cuốn sách Luật Doanh nghiệp 2020 nhé!