Twinkl Vietnam – nhà xuất bản giáo dục quốc tế Twinkl

Trang của tôi được đưa vào blog “Những trang web đọc sách miễn phí mà bạn không nên bỏ qua” được đăng tải bởi nhà xuất bản giáo dục quốc tế Twinkl trong “Chiến dịch Đọc Sách Online“.

Link: https://www.twinkl.com.vn/blog/nhung-trang-web-doc-sach-mien-phi-ma-ban-khong-nen-bo-qua

Tôi đã review website https://www.twinkl.com.vn/ và thấy một lượng khổng lồ thông tin về ngành giáo dục. Hiện tại tôi không biết bắt đầu từ đâu, nhưng đây có thể là một website hữu ích với những nhóm đối tượng nhất định.

Theo thông tin từ Website:

Twinkl là một thư viện tài liệu giáo dục khổng lồ, giúp bạn tiết kiệm RẤT NHIỀU thời gian. Tài khoản Twinkl mở khóa thư viện toàn chương trình với hơn 1,000,000 tài nguyên – tất cả đều có sẵn 24/7 và tràn ngập tài liệu lập kế hoạch, giảng dạy và đánh giá thiết yếu. Mỗi tài nguyên đều do giáo viên tạo ra, nhiều tài nguyên có thể được cá nhân hóa và bạn sẽ tìm thấy các tài nguyên tiết kiệm thời gian cho mọi chủ đề, độ tuổi và khả năng.