Richard L. Daft – Tác giả sách Kỷ Nguyên Mới Của Quản Trị

Tiến sĩ Richard L. Daft đã góp mặt trong rất nhiều những lý thuyết về tổ chức và lãnh đạo. Ông viết nhiều tác phẩm có giá trị về lĩnh vực này và nhận được sự quan tâm của đông đảo độc giả. Cùng Eccthai tìm hiểu tác giả của sách Kỷ Nguyên Mới Của Quản Trị.

Đôi nét về tác giả Richard L. Daft

Tiểu sử và sự nghiệp của tác giả

Richard L. Daft là nhà lý thuyết tổ chức người Mỹ và là Giáo sư quản lý Brownlee O. Currey, Jr. tại Trường Quản lý Sau đại học Owen, Đại học Vanderbilt. Ông có nhiều đóng góp quan trọng trong việc nghiên cứu hành vi của tổ chức và thiết kế tổ chức. Ông cũng viết 13 cuốn sách nổi tiếng về lĩnh vực tổ chức, quản trị doanh nghiệp.

Tiến sĩ Daft cũng tham gia phát triển và tư vấn quản lý cho nhiều tổ chức quan trọng tại Hoa Kỳ. Như: Hiệp hội Ngân hàng Hoa Kỳ, AutoZone, Nortel, Bridgestone, TVA, Pratt & Whitney, Allstate Insurance, State Farm Insurance, United States Air Force, US Army, JC Bradford & Co.,…

Richard L. Daft

Richard L. Daft tập trung nghiên cứu về lý thuyết tổ chức và lãnh đạo tại Trường Quản lý Sau đại học Owen tại Đại học Vanderbilt. Ông là thành viên của Học viện Quản lý, biên tập viên tại: Tạp chí Học viện Quản lý, Tạp chí Khoa học Hành chính hàng quý và Tạp chí Giáo dục Quản lý. Ông cũng từng là Phó Tổng biên tập của Khoa học Tổ chức và Phó Tổng biên tập của Khoa học Hành chính hàng quý.

Học vấn

Richard L. Daft tốt nghiệp cử nhân quản trị kinh doanh tại Đại học Nebraska. Thạc sĩ quản trị kinh doanh Đại học Chicago và láy bằng Tiến sĩ tại Đại học Chicago.

Lĩnh vực viết lách

Tiến sĩ Daft là tác giả của 13 cuốn sách giá trị về quản lý, lãnh đạo, tổ chức. Trong đó cuốn “Lý thuyết tổ chức và thiết kế quản lý” là nổi bật nhất.

Ông cũng đóng góp cho hàng chục tờ báo, bài báo, chương trình học thuật, tạp chí lớn… Ông cũng nhận được một số tài trợ của chính phủ cho việc nghiên cứu về thiết kế tổ chức, đổi mới và thay đổi tổ chức, thực hiện chiến lược và xử lý thông tin tổ chức.

Sách của tác giả Richard L. Daft

 • Leadership (in press, 2011)
 • New Era of Management – Kỷ Nguyên Mới Của Quản Trị
 • Leadership and Management (2010)
 • The Executive and the elephant (2010)
 • Management: The New Workplace (2009)
 • Principles of Management (2009)
 • Understanding the Theory and Design of Organizations (2007)
 • The Leadership Experience (2006)
 • Organizational Behaviors (2001)
 • Talking about Organization (2000)
 • Fusion Leadership (1998)

Trên đây là những thông tin cơ bản về tác giả học giả Richard L. Daft. Eccthai mong rằng mục tác giả đã mang đến cho bạn nhiều thông tin tham khảo giá trị.