Sách Luật Thuế – Những quy định cụ thể về thuế tại Việt Nam

Thuế là một trong những nguồn thu nhập quan trọng của ngân sách nhà nước. Việc thu thuế của cá nhân, doanh nghiệp. Và tất cả những quy định về pháp luật thuế được quy định cụ thể trong luật thuế. Theo quy định của Luật Quản lý thuế năm 2019 có hiệu lực thi hành và thay thế Luật Quản lý thuế 2006. Đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 21/2012/QH13, Luật số 71/2014/QH13 và Luật số 106/2016/QH13. Luật thuế hiện hành chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2020. Eccthai mời bạn đọc cùng tìm hiểu cuốn sách Luật Thuế.

luat thue

Đặt mua Luật Thuế Trên SHOPEE

(So sánh giá rẻ nhất – giảm 35%)

Nội dung chính của Sách Luật Thuế

Tóm tắt nhanh

Sách Luật Thuế là cuốn sách tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật về thuế. Trong đó có quy định về:

 • Người nộp thuế
 • Thu nhập chịu thuế
 • Thu nhập được miễn thuế
 • Căn cứ tính thuế
 • Phương pháp tính thuế
 • Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Luật Thuế hay nói chính xác là Luật Quản lý thuế hiện hành (Đã được sửa đổi bổ sung năm 2013) quy định cụ thể về:

 • Luật thuế thu nhập cá nhân
 • Luật thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Luật thuế giá trị gia tăng
 • Luật thuế tiêu thụ đặc biệt
 • Các nghị định của Chính phủ

Bạn sẽ đọc được những văn bản quy phạm pháp luật về luật quản lý thuế. Trong cuốn sách Luật Thuế củ NXB Lao Động.

sach luat thue

Vậy, pháp luật thuế là gì?

Pháp luật thuế là tổng hợp các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình thu, nộp thuế giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và người nộp thuế nhằm hình thành nguồn thu ngân sách nhà nước để thực hiện các mục tiêu xác định trước.

Tại sao Luật Thuế được ban hành?

Luật quản lý thuế được ban hành nhằm đảm bảo những yếu tố dưới đây:

 • Thứ nhất, xuất phát từ yêu cầu đề cao vai trò của tổ chức, cá nhân trong công tác quản lý thuế và thống nhất các quy định về quản lý thuế.
 • Thứ hai, nâng cao tính pháp lý của các quy định quản lý thuế bảo đảm thực thi hiệu quả các luật thuế, pháp lệnh thuế.
 • Thứ ba, khắc phục các hạn chế của công tác quản lý thuế và đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế.

Tóm lại, Luật Thuế ra đời đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong hoạt động quản lý nhà nước. Nhà nước với tư cách là chủ thể quyền lực, sử dụng công cụ riêng là pháp luật để tập trung bộ phận của cải xã hội mà không phụ thuộc vào ý chí của đối tượng nắm giữ của cải đó.

Luật quản lý thuế cũng có những nội dung khá tương đồng với Luật ngân sách nhà nước. Do đó, khi nghiên cứu về luật thuế, bạn cần có sự chú ý kỹ càng và so sánh với luật ngân sách.

Phạm vi điều chỉnh của Luật quản lý thuế

phap luat thue

Theo quy định của Luật quản lý thuế, phạm vi điều chỉnh của Luật này rất toàn diện. Áp dụng trong tất cả các khâu trong trong quá trình thực hiện các nghĩa vụ quy định đối với các sắc thuế. Và các khoản thu ngân sách nhà nước do cơ quan thuế, cơ quan hải quan quản lý.

Cụ thể: Điều 1 của Luật Thuế quy định phạm vi quản lý thuế như sau:

“Quy định việc quản lý các loại thuế, các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan quản lý thuế quản lý thu theo quy định của pháp luật”.

Đối tượng điều chỉnh cụ thể của Luật Thuế

Căn cứ vào lĩnh vực hoạt động và nội dung hoạt động của các chủ thể. Luật quản lý thuế có nhóm đối tượng điều chỉnh gồm:

 • Nhóm các quan hệ phát sinh trong quá trình quản lý thuế. Đối tượng chính thực thi pháp luật thuế (người thu thuế chính là nhà nước, hoặc cơ quan chức năng thuộc nhà nước).
 • Nhóm các quan hệ phát sinh trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế. Tức là người nộp thuế (gồm cá nhân, tổ chức)
 • Nhóm các quan hệ phát sinh trong quá trình xử lí vi phạm và khiếu nại về thuế. Bao gồm nhà nước / cơ quan chức năng xử lý vi phạm về thuế theo quy định. Hoặc cá nhân / tổ chức khiếu nại khi cơ quan có thẩm quyền ra tuyết định về thuế không đúng.
 • Nhà nước, với tư cách là chủ thể quyền lực, luôn là một bên tham gia quan hệ thuế và trực tiếp chi phối các quan hệ đó.
 • Các quan hệ đều nhằm hướng tới việc chuyển giao bắt buộc một nguồn tài chính vào cho nhà nước. Nguồn tài chính đó nhằm phục vụ lợi ích công cộng, điều chỉnh xã hội ở tầm vĩ mô.

Thông tin sách và tác giả

Thông tin sách

Tên sách: Luật Thuế

Tác giả: Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam

Thể loại: Luật pháp

Nhà xuất bản: NXB Lao Động

Về tác giả

Luật thuế hiện hành do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành. Luật thuế hiện hành là Luật Quản lý thuế năm 2019. Chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2020.

Lời kết cho sách Luật Thế

Sách Luật Thuế mang đến cho bạn đọc những nội dung đầy đủ, chính xác về luật quản lý thuế. Cuốn sách này là tài liệu quan trọng không chỉ cho luật sư, sinh viên ngành luật, chủ doanh nghiệp mà cho tất cả những ai đang quan tâm đến thuế. Eccthai hi vọng một cuốn sách gọn gàng của NXB Lao Động. Sẽ hữu ích dành cho vấn đề mà bạn đang quan tâm.

Xem thêm:

Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm