Review sách Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm

Kinh doanh bảo hiểm, môi giới bảo hiểm, tư vấn bảo hiểm. Là những công việc có rất nhiều tiềm năng trong tương lai. Để có thể đầu tư được hoặc hiểu rõ hơn về nghề bảo hiểm. Bạn đừng quên đọc sách Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm nhé!

luat kinh doanh bao hiem

Đặt mua Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm Trên TIKI

(So sánh giá rẻ nhất – giảm 30%)

Nội dung Sách Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm

Vài nét về sách Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm hiện hành

Bộ Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm hiện hành được sửa đổi, bổ sung từ Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10. Được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 10, kỳ họp thứ 8, thông qua ngày 9/12/2000. Luật này chính thức có hiệu lực từ ngày 1/4/2001.

Bộ luật gốc này đã 2 lần được sửa đổi, bổ sung để phù hợp với tình hình thực tế. Đó là các lần sửa đổi lớn:

 • Luật số 61/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 của quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều luật kinh doanh bảo hiểm, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2011.
 • Luật này quy định về kinh doanh bảo hiểm.
 • Luật này căn cứ Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam năm 1992
 • Đến nay, Luật kinh doanh bảo hiểm hiện hành được sửa đổi, bổ sung vào các năm 2021 và 2019.

luat kinh doanh bao hiem hien hanh

Luật kinh doanh bảo hiểm là gì?

Bảo hiểm tức là chúng ta dành ra một số tài sản nhất định hàng năm. Nhằm mục tiêu tạo ra quỹ dự trữ đủ lớn. Quỹ này có thể là vật tư hoặc tiền, để đảm bảo:

 • Hỗ trợ tài chính cho việc phòng và hạn chế những hiểm họa trong tương lai.
 • Bù đắp và bồi thường kịp thời những thiệt hại và tổn thất về người và tài sản sau khi xảy ra hiểm họa.

Kinh doanh bảo hiểm được định nghĩa là: “Kinh doanh bảo hiểm được định nghĩa: “Là hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm nhằm đích sinh lợi, theo đó doanh nghiệp bảo hiểm chấp nhận rủi ro của người được bảo hiểm , trên cơ sở bên mua bảo hiểm đóng phí bảo hiểm để doanh nghiệp bảo hiểm trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm”.

Vậy nên, Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm chính là những quý phạm pháp luật. Nhằm điều chỉnh các mối quan hệ xảy ra trong quá trình kinh doanh bảo hiểm. Giữa tổ chức kinh doanh bảo hiểm (công ty bảo hiểm) – Và chủ thể đầu tư (người mua bảo hiểm).

Trong tiếng Anh, Luật kinh doanh bảo hiểm được gọi là “Law on insurance business”.

Nội dung chính của sách Luật kinh doanh bảo hiểm

Luật kinh doanh bảo hiểm quy định cụ thể về các loại hình bảo hiểm, gồm:

 • Bảo hiểm nhân thọ;
 • Bảo hiểm phi nhân thọ;
 • Bảo hiểm sức khỏe;

sach luat kinh doanh bao hiem

Quy định cơ bản đối với bên bán bảo hiểm (công ty kinh doanh bảo hiểm):

Doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm có quyền thu phí bảo hiểm theo thỏa thuận trong hợp đồng. Có quyền yêu cầu người mua cung cấp đầy đủ, trung thực những thông tin liên quan.

Doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm có nghĩa vụ giải thích cho bên mua về: Các điều kiện, điều khoản, quyền và nghĩa vụ của bên mua… Tất cả sẽ theo quy định tại Điều 17 của Luật kinh doanh bảo hiểm.

Quy định cơ bản đối với bên mua bảo hiểm:

Bên mua bảo hiểm có quyền chọn lựa công ty uy tín để mua sản phẩm bảo hiểm. Yêu cầu bên công ty bảo hiểm trả tiền cho người thụ hưởng. Hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.

Điều 18 của Luật này quy định nghĩa vụ của người mua bảo hiểm: Đóng phí bảo hiểm đúng thời hạn và phương thức ghi trong hợp đồng….

Quy định Hợp đồng bảo hiểm:

Hợp đồng bảo hiểm được quy định tại Điều 13 của Luật kinh doanh bảo hiểm. Hợp đồng bảo hiểm được hiểu là thỏa thuận giữa bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bán bảo hiểm. Trong đó:

 • Bên mua bảo hiểm sẽ đóng tiền bảo hiếm theo quy định hàng tháng hoặc hàng quý.
 • Bên bán bảo hiểm sẽ trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.

Ngoài ra, Luật kinh doanh bảo hiểm hiện hành còn quy định chi tiết về các loại hợp đồng bảo hiểm. Hợp đồng bảo hiểm rất đa dạng từ:

 • Hợp đồng bảo hiểm con người,
 • Hợp đồng bảo hiểm tài sản,
 • Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm hợp đồng dân sự,
 • Hợp đồng bảo hiểm hàng hải.

Đồng thời Luật này còn quy định cụ thể về doanh nghiệp bảo hiểm. Gồm:

 • Công ty cổ phần bảo hiểm
 • Công ty TNHH bảo hiểm
 • Hợp tác xã bảo hiểm
 • Tổ chức bảo hiểm tương hỗ

hop dong bao hiem

Mục lục Sách Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm

 • Lệnh về việc công bố luật
 • Luật kinh doanh bảo hiểm
 • Chương I: Những quy định chung
 • Chương II: Hợp đồng bảo hiểm
 • Chương III: Doanh nghiệp bảo hiểm
 • Chương IV: Đại lý bảo hiểm doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Thông tin sách và tác giả

Thông tin sách

Tên sách: Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm (Được sửa đổi, bổ sung năm 2010, 2019)

Tác giả: Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam

Thể loại: Luật pháp

Nhà xuất bản: NXB Lao Động

Về tác giả

Ngày 9/12/2000Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 10, kỳ họp thứ 8, thông qua Luật kinh doanh bảo hiểm. Luật này chính thức có hiệu lực từ ngày 1/4/2001. Và đã sửa đổi, bổ sung vào năm 2010, 2019.

Lời kết cho sách Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm

Tất cả những thông tin bạn muốn biết về pháp luật kinh doanh bảo hiểm. Đừng bỏ qua cuốn sách hấp dẫn đến từ nhà xuất bản Lao Động nhé!

Xem thêm:

Đừng Bán Bảo Hiểm Hãy Trao Giải Pháp

Cẩm Nang Tư Vấn Bảo Hiểm Cho Người Mới Bắt Đầu

Những Kỹ Năng Không Ai Nói Với Bạn Trong Nghề Tư Vấn Bảo Hiểm