Phiên giao dịch chứng khoán là gì?

Khi tham gia tìm hiểu về chơi chứng khoán, chúng ta thường bắt gặp cụm từ “Phiên giao dịch chứng khoán”. Ở bài viết này, Eccthai giải thích cho bạn đọc về các loại phiên giao dịch cụ thể như sau.

phien giao dich chung khoan

Các phiên giao dịch chứng khoán

Phiên giao dịch là thời gian nhất định của thị trường chứng khoán trên một sàn chứng khoán cụ thể. Trong thời gian này, các lệnh mua bán được thực hiện và có sự khác nhau giữa các loại chứng khoán.

  • Phiên mở cửa: Thường vào buổi sáng, bắt đầu từ 9h đối với các sàn và bắt đầu với lệnh LO và ATO. Có phiên mở cửa định kỳ diễn ra trong 15p đầu để xác định giá mở cửa một phiên.
  • Phiên đóng cửa: Vào buổi chiều, kết thúc các giao dịch và đóng cửa sàn chứng khoán. Lệnh ATC là lệnh đóng của phiên giao dịch.
  • Phiên sáng: Bao gồm các phiên mở cửa tới giờ nghỉ trưa 11h30.
  • Phiên chiều: Tiếp tục làm việc sau giờ nghỉ trưa, từ 13h-14h45 kết thúc phiên giao dịch trong ngày.
  • Phiên ngày: giờ giao dịch diễn ra trong mỗi ngày. Ví dụ phiên ngày 2/9/2021.
  • Phiên Định kỳ: là phiên giao dịch khớp các lệnh mua bán chứng khoán tại một thời điểm xác định. Phiên này tìm ra mức giá mà tại đó khối lượng giao dịch lớn nhất, sử dụng để xác định giá mở cửa và đóng cửa.
  • Phiên khớp lệnh liên tục: là phiên khớp các lệnh mua bán chứng khoán liên tục trên bảng giao dịch trực tuyến. Các lệnh giữa các nhà đầu tư được ghép liên tục theo thỏa thuận mong muốn về giá.

Ngoài thời gian các phiên này theo quy định, bạn không thể thực hiện các giao dịch. Hy vọng bài viết giúp bạn hiểu được Phiên giao dịch chứng khoán là gì? Để rõ hơn giờ giao dịch của các phiên, bạn đọc tham khảo tại đây:

Giờ giao dịch chứng khoán các sàn uy tín Việt Nam

Các loại lệnh giao dịch chứng khoán