Quỹ Đầu Tư Phát Triển là gì?

Quỹ đầu tư phát triển là gì? Quỹ này dùng để làm gì? Đặc điểm của Quỹ phát triển là gì? Hãy cùng Eccthai tìm hiểu ngay sau đây!

Quỹ đầu tư phát triển là gì?

Quỹ đầu tư có 2 loại, đầu tư nhằm mục đích kiếm lời hoặc đầu tư nhằm mục đích phát triển. Vậy Quỹ đầu tư phát triển là nhằm mục tiêu phát triển cho doanh nghiệp hoặc nhà nước.

quy dau tu phat trien

Ví dụ: Lợi nhuận sau thuế của một doanh nghiệp được trích 5% cho Quỹ phát triển của chính doanh nghiệp đó. Quỹ này được dùng cho mở rộng, phát triển sản xuất kinh doanh, đổi mới máy móc dây chuyền…

Mục tiêu của quỹ phát triển

Chức năng chính của Quỹ phát triển là để đầu tư phát triển. Vì vậy, quỹ này thực hiện những nhiệm vụ như sau:

– Đối với Quỹ phát triển của doanh nghiệp: Dùng để mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh và dùng để đầu tư thu lợi nhuận.

– Đối với Quỹ phát triển của địa phương: Dùng để đàu tư trực tiếp vào các dự án, công trình, cho vay để đầu tư, góp vốn thành lập doanh nghiệp phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội,…

Nguồn vốn hoạt động của quỹ

Đối với Quỹ phát triển của doanh nghiệp: Nguồn vốn do chính doanh nghiệp đó đóng vào. Có thể là tiền trích lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp. Hoặc Cổ đông, xã viên góp cổ phần, nhận vốn góp liên doanh, chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH đầu tư vốn.

Đối với Quỹ phát triển địa phương: Nhà nước trực tiếp cấp vốn để hình thành quỹ đầu tư.

Ngoài ra, nguồn vốn hoạt động của quỹ phát triển cũng có thể chia theo 2 nhóm:

  • Vốn chủ sở hữu: Vốn do chủ sở hữu doanh nghiệp đóng vào
  • Vốn huy động: Vốn có được do đi vay, kêu gọi góp vốn, ủy thác đầu tư,…

quy dau tu phat trien la gi

Xem thêm:

Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán

Quỹ Đầu Tư Mạo Hiểm

Quỹ đầu tư phát triển địa phương

Quỹ phát triển địa phương là tổ chức tài chính của riêng một địa phương, tỉnh  thành cụ thể nào đó. Quỹ này sẽ thực hiện chức năng đầu tư tài chính và đầu tư phát triển. Quỹ sẽ hoạt động như một doanh nghiệp bài bản với tư cách pháp nhân, vốn điều lệ, thực hiện cân đối kế toán,…

Một số quỹ phát triển tiêu biểu như:

  • Quỹ đầu tư phát triển Hà Nội
  • Quỹ đầu tư phát triển Đà Nẵng
  • Quỹ đầu tư phát triển Cần Thơ

Trên đây là những thông tin cơ bản nhất về Quỹ phát triển. Eccthai hi vọng đã giúp bạn có được những thông tin thú vị và hữu ích nhất. Từ đó có thể tham gia vào thị trường quỹ đầu tư một cách dễ dàng và an toàn hơn. Chúc bạn thành công!