Tính thanh khoản là gì? Thanh khoản chứng khoán là gì?

Nhà đầu tư tham gia thị trường chứng khoán dễ dàng bắt gặp những đánh giá về cổ phiếu như: mã này tính thanh khoản cao, mã kia tính thanh khoản thấp. Vậy tính thanh khoản là gì và nó ảnh hưởng thế nào khi mua bán cổ phiếu? Chúng ta cùng tìm hiểu sau đây:

Thanh khoản là gì?

Trước tiên, chúng ta cùng tìm hiểu thanh khoản là gì trong tài chính nói chung. Tính thanh khoản là mức độ mà một tài sản A nào đó có thể được mua bán trên thị trường mà không làm ảnh hưởng đến giá thị trường của A.

Ví dụ: Tiền mặt có tính thanh khoản cao, hệ số này là 100%. Chứng khoán hay các khoản nợ, khoản phải thu… có tính thanh khoản cao nếu chúng có khả năng đổi thành tiền mặt dễ dàng.

Tính thanh khoản còn được gọi là tính lỏng, tính lưu động.

thanh khoan la gi

Thanh khoản cổ phiếu là gì? Thanh khoản chứng khoán là gì?

Như vậy, theo định nghĩa thanh khoản là gì thì chúng ta có thể hiểu tính thanh khoản chứng khoán là khả năng chuyển đổi chứng khoán thành tiền mặt và ngược lại.

Khi nói cổ phiếu có tính thanh khoản cao là cổ phiếu dễ dàng mua bán mà không bị ảnh hưởng tới giá cả. Tại thị trường chứng khoán Việt Nam có thể kể đến dòng bank như CTG, MBB, TCB..hay HPG, HSG dòng Thép…và rất nhiều mã cổ phiếu có tính thanh khoản cao.

Làm sao để biết chứng khoán có tính thanh khoản tốt?

Nhà đầu tư có thể xem một cổ phiếu có tính thanh khoản cao hay không ở giao dịch của cổ phiếu đó. Khối lượng giao dịch đều và cao chứ không ngắt quãng hay khối lượng giao dịch nhỏ lẻ tẻ ở trên đồ thị kỹ thuật của cổ phiếu. Đây là kinh nghiệm nhanh khi học cách chơi chứng khoán cho người mới.

rui ro thanh khoan

Mối quan hệ chặt chẽ giữa chỉ số P/E và tính thanh khoản của chứng khoán

Nhìn vào bảng thống kê tính thanh khoản của cổ phiếu, có thể thấy những cổ phiếu giao dịch sôi động nhất cũng là những cổ phiếu có P/E cao hơn mức trung bình của thị trường.

Khi đó nó được đánh giá cao hơn các cổ phiếu có cùng lợi tức. Đây là những chứng khoán có tốc độ tăng giá cao và mang lại giá trị thặng dư cao cho cổ đông thông qua việc chia tách cổ phiếu hay phát hành cổ phiếu mới.

Rủi ro thanh khoản là gì?

Rủi ro thanh khoản trong chứng khoán là như thế nào? Chính là khi bạn nắm giữ những cổ phiếu mà sau đó rất khó bán ra. Hoặc phải chấp nhận bán ra giá cực thấp do không có tính thanh khoản cao, không có nhiều người mua.
Hệ số thanh khoản là gì?

Ở phần trên chúng ta nói về tính thanh khoản của cổ phiếu trong thị trường chứng khoán. Mặt khác, hệ số thanh khoản còn là một nhóm số liệu tài chính quan trọng. Hệ số được sử dụng để xác định khả năng trả nợ của con nợ trong ngắn hạn mà không cần phải huy động vốn bên ngoài. Đây là yếu tố rất quan trọng dành cho nhà đầu tư khi lựa chọn cổ phiếu theo cách xác định giá trị của nó gắn liền với doanh nghiệp.

Các yếu tố thanh khoản nợ ngắn hạn, thanh toán nhanh, thu hồi tiền hàng…giúp bạn định giá cổ phiếu xác thực hơn. Mời bạn tham khảo ở bài viết chi tiết sau đây:

Lựa chọn cổ phiếu theo đánh giá Hệ Số Thanh Khoản của Doanh Nghiệp.

thanh khoan chung khoan la gi

Tính thanh khoản tiếng anh là gì?

Tính thanh khoản tiếng anh gọi là Liquidity.

  • Liquidation: Sự thanh toán
  • Liquidator: Người thanh toán
  • International liquidity: Thanh khoản quốc tế
  • Liquidity trap: Bẫy thanh khoản
  • Liquidity ratio: Hệ số thanh khoản

Trên đây là một số kiến thức ngắn gọn hy vọng giúp bạn hiểu tính thanh khoản là gì? Đặc biệt là tính thanh khoản của chứng khoán nói chung và từng cổ phiếu nói riêng. Từ đó có lựa chọn cho mình những cổ phiếu có tính thanh khoản tốt để đầu tư.