Tác giả Jim Loehr (Sức mạnh của toàn tâm toàn ý)

Jim Loehr là ai?

Tiến sĩ Jim Loehr là nhà tâm lý học nổi tiếng thế giới, là tác giả của 16  cuốn sách trong đó có tác phẩm nổi tiếng “Con đường duy nhất để chiến thắng”. Ông cũng là đồng tác giả cuốn sách bán chạy nhất quốc gia Sức Mạnh Của Sự Toàn Tâm Toàn Ý (The power of Full Engagement).

james e loehr

Một trong những đột phá của bác sĩ Jim Loehr đó là hệ thống đào tạo và quản lý năng lượng dựa trên khoa học đã đạt được sự công nhận trên toàn thế giới, xuất hiện trên các ấn phẩm quốc gia hàng đầu như Harvard Business Review, Business Week, Fortune, Newsweek, Time, US News và World Report, Success, Fast Company và Omni. Ông thường xuất hiện trên các kênh truyền hình như NBC’s Today, ABC’s Nightline cùng Ted Koppel, CBS Evening News cùng Dan Rather và CBS Morning News, và Oprah Winfrey.

Dấu mốc đáng nhớ

Từ hơn 30 năm kinh nghiệm và nghiên cứu ứng dụng của mình, tiến sĩ Loehr tin rằng yếu tố quan trọng nhất của thành công đó là sự hoàn thiện cá nhân và sự hài lòng trong cuộc sống là sức mạnh của một tính cách con người. Ông khẳng định rằng sức mạnh của một cá nhân có thể được xây dựng giống như cách mà sức mạnh cơ bắp có thể được tạo nên thông qua việc đầu tư năng lượng.

Tiến sĩ Loehr đã làm việc với hàng trăm nghệ sĩ biểu diễn đẳng cấp thế giới từ các lĩnh vực thể thao, kinh doanh, y học và thực thi pháp luật, bao gồm cả giám đốc điều hành Fortune 100, Đội giải cứu con tin của FBI và Lực lượng đặc biệt quân sự. Các khách hàng doanh nghiệp của Viện đại diện cho hàng trăm công ty trong danh sách Fortune 500, bao gồm Procter & Gamble, The Estée Lauder Companies, FBI, GlaxoSmithKline, PepsiCo và Citigroup Smith Barney.

Tiến sĩ Loehr có bằng thạc sĩ và tiến sĩ tâm lý học, phục vụ trong một số hội đồng khoa học uy tín và là thành viên chính thức của Hiệp hội Tâm lý Hoa Kỳ, Đại học Y học Thể thao Hoa Kỳ, Hiệp hội Sức mạnh và Điều kiện Quốc gia, và Hiệp hội Tâm lý Thể thao Ứng dụng.

Viện Hiệu suất Con người Johnson & Johnson là cơ quan tiên phong trong việc cung cấp giải pháp đào tạo quản lý năng lượng dựa trên khoa học.

Một vài sách của Jim Loehr

Leading with Character: 10 Minutes a Day to a Brilliant Legacy Set (13/10/2020)

Sức mạnh của sự toàn tâm toàn ý (3/01/2005) – đồng tác giả với Tony Schwartz

The Power of Story: Change Your Story, Change Your Destiny in Business and in Life (7/10/2008)

The Only Way to Win: How Building Character Drives Higher Achievement and Greater Fulfillment in Business and Life (8/5/2012)

The Corporate Athlete Advantage: The Science of Deepening Engagement (1/1/2008)

Mentally Tough: Toughness Training for Life (1/1/1998)