Luật Đầu Tư Năm 2020 có điểm gì mới?

Ngày 17/6/2020, kỳ họp thứ 9 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV thông qua Luật Đầu tư năm 2020. Luật này nhằm bổ sung, sửa đổi, cập nhật, thay thế cho Luật đầu tư 2014. Và chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2021. Ngoài trừ quy định tại khoản 2 của Điều này. Cụ thể những quy định về đầu tư tại Bộ Luật Đầu tư mới ban hành gồm những gì. Những quy định trong đó có gì thay đổi so với Luật Đầu tư đang áp dụng – Luật Đầu tư 2014. Eccthai mời bạn cùng đọc sách Luật Đầu tư Năm 2020 để rõ hơn nhé!

luat dau tu nam 2020

Đặt mua Luật Đầu Tư Năm 2020 Trên TIKI

(So sánh giá rẻ nhất – giảm 22%)

Nội dung sách Luật Đầu Tư Năm 2020

Luật đầu tư là gì?

Luật đầu tư là hệ thống các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành hoặc thừa nhận, điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện và quản lý hoạt động đầu tư kinh doanh.

Giữa Luật thương mại và Luật đầu tư có mối liên quan chặt chẽ với nhau. Do đó, nhiều người sẽ có nhầm lẫn giữa Luật đầu tư và Luật thương mại. Vì hai hoạt động này có nhiều nội dung tương tự.

Luật thương mại:

 • Bao gồm những quy định cụ thể về các vấn đề tổ chức của các hình thức thương nhân. Ở đây chủ yếu là các loại hình doanh nghiệp. Ví dụ: Thành lập, quản trị, tổ chức lại, giải thể.
 • Chế định mua bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ thương mại, với chức năng cơ bản là đảm bảo sự tự do và bình đẳng trong giao lưu thương mại,
 • Quy định về các vấn đề và hình thức và nội dung của quan hệ mua bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ trong thương mại.

Luật đầu tư:

sach luat dau tu nam 2020

 • Quy định những vấn đề pháp lý cho các hoạt động chuẩn bị, thực hiện và quản lý dự án đầu tư.
 • Chức năng cơ bản của Luật đầu tư là đảm bảo an toàn pháp lý cho hoạt động đầu tư vốn vào kinh doanh.

Nội dung liên quan đến Luật đầu tư bao gồm:

– Hình thức đầu tư;

– Lĩnh vực và địa bàn đầu tư;

– Quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư;

– Quy trình, thủ tục và triển khai dự án đầu tư;

– Bảo đảm, khuyến khích và yêu đãi đầu tư;

– Quyền năng quản lý nhà nước về đầu tư.

luat dau tu 2020

Những điểm mới trong Luật Đầu Tư Năm 2020

So sánh với Luật Đầu tư 2014, Luật đầu tư mới thông qua năm 2020 có nhiều điểm mới. Cụ thể là:

 1. Từ ngày 1/1/2021, chính thức cấm các cá nhân / tổ chức kinh doanh dịch vụ đòi nợ thuê.
 2. Trong Luật đầu tư 2014, mục Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện gồm 243 nghề. Trong Luật năm 2020, giảm còn 227 ngành, nghề.
 3. Bổ sung nhiều ngành, nghề ưu đãi đầu tư (Khoản 1 Điều 16). Cụ thể gồm:
 • Giáo dục đại học;
 • Sản xuất các sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật về khoa học và công nghệ;
 • Sản xuất sản phẩm thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển;
 • Bảo quản thuốc, sản xuất trang thiết bị y tế;
 • Sản xuất hàng hóa, cung cấp dịch vụ tạo ra hoặc tham gia chuỗi giá trị, cụm liên kết ngành.
 1. Tại Khoản 1, Điều 15 quy định: Thêm nhiều hình thức ưu đãi đầu tư. Trong đó quy định mới là: Khấu hao nhanh, tăng mức chi phí được trừ khi tính thu nhập chịu thuế.
 2. Trong Điều 20 có nhiều về chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư đặc biệt
 3. Điều 9 của Luật này cũng có nhiều điểm mới. Liên quan đến Danh mục ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với NĐT nước ngoài.
 4. Một số điểm mới trong Điều kiện thành lập tổ chức kinh tế tại Việt Nam của NĐT nước ngoài, theo quy định tại Điều 22.
 5. Điểm mới về tỷ lệ nắm giữ vốn điều lệ của NĐT nước ngoài trong tổ chức kinh tế thực hiện hoạt động đầu tư. Theo Điều 23 Luật Đầu tư 2020.

luat dau tu9. Điều 24 của Luật Đầu tư 2020 có những thay đổi mới về: Điểm mới về tỷ lệ nắm giữ vốn điều lệ của NĐT nước ngoài trong tổ chức kinh tế thực hiện hoạt động đầu tư.

10. Chỉ còn 4 trường hợp NĐT không phải ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án đầu tư (Điều 43)

11. Điều 15, có thêm nhiều đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư

12. Điểm mới về nơi nộp hồ sơ dự án đầu tư, quy định tại Điều 34, 35, 36

13. Có thay đổi ở Điều 38: Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư

14. Quy định các ngành nghề cấm đầu tư ra nước ngoài tại Điều 53.

15. Các ngành nghề đầu tư ra nước ngoài có điều kiện (Điều 54).

Thông tin sách và tác giả

Thông tin sách

Tên sách: Luật Đầu Tư Năm 2020

Tác giả: Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam

Thể loại: Luật pháp

Nhà xuất bản: NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật

Năm đầu tiên xuất bản: 2020

Về tác giả

Luật Đầu Tư 2020 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 17/6/2020. Và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2021.

Lời kết

Nắm rõ Luật Đầu Tư Năm 2020 sẽ giúp bạn có được những quyết định đầu tư đúng đắn. Tuân thủ pháp luật để được hưởng nhiều quyền lợi của nhà đầu tư.

Xem thêm:

Luật Doanh Nghiệp Năm 2020

 Luật Kinh Doanh Bất Động Sản Hiện Hành