Sách Luật Kinh Doanh Bất Động Sản Hiện Hành

Ngày 25-11-2014, Quốc Hội khóa XIII đã biểu quyết thông qua luật kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13, gồm 6 chương, 82 điều (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015 và thay thế luật kinh doanh bất động sản số 63/2006/QH11).  Những chế định cụ thể được nêu rõ trong Sách Luật Kinh Doanh Bất Động Sản Hiện Hành. Mời bạn cùng tham khảo cuốn sách này nhé!

sach luat kinh doanh bat dong san hien hanh

Đặt mua Sách Luật Kinh Doanh Bất Động Sản Hiện Hành Trên TIKI

(So sánh giá rẻ nhất – giảm 30%)

Nội dung Sách Luật Kinh Doanh Bất Động Sản Hiện Hành

Mục đích ra đời của Luật Kinh Doanh Bất Động Sản

 1. Luật kinh doanh bất động sản phải thể chế hóa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước, đáp ứng yêu cầu đổi mới toàn diện đất nước theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
 2. Luật Kinh doanh BĐS phải quán triệt đường lối của Đảng về phát triển thị trường BĐS trong nước. Theo hướng:
 • Chủ động phát triển vững chắc thị trường bất động sản bao gồm cả quyền sử dụng đất, có sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế;
 • Chăm lo giải quyết vấn đề nhà ở cho nhân dân, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia xây dựng và kinh doanh nhà theo hướng dẫn và quản lý của Nhà nước;
 • Từng bước mở thị trường bất động sản cho người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài tham gia đầu tư.
 1. Sách Luật Kinh Doanh Bất Động Sản Hiện Hành đảm bảo tạo một môi trường pháp lý đồng bộ và hiệu quả. Để giúp thị trường bất động sản phát triển lành mạnh.
 2. Luật Kinh doanh bất động sản cũng có sự hòa hợp với tất cả những luật có liên quan.
 3. Luật kinh doanh bất động sản phải:

luat kinh doanh bat dong san hien hanh

 • Tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia thị trường bất động sản;
 • Tăng khả năng cung cấp hàng hóa bất động sản, nhất là nhà ở và các cơ sở sản xuất, kinh doanh;
 • Đảm bảo bình ổn thị trường theo quy luật cung cầu, đồng thời góp phần thực hiện chính sách xã hội.
 1. Luật kinh doanh bất động sản phải bảo đảm:
 • Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước.
 • Quy định rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản,
 • Quyền và nghĩa vụ của tổ chức và cá nhân hoạt động kinh doanh bất động sản;
 • Phân định quản lý nhà nước và quản lý kinh doanh đối với thị trường bất động sản;
 • Thực hiện cải cách hành chính và hội nhập kinh tế quốc tế.

Xem thêm: Top sách hay chủ đề bất động sản

Những điểm hấp dẫn trong Sách Luật Kinh Doanh Bất Động Sản Hiện Hành

Sách Luật Kinh Doanh Bất Động Sản Hiện Hành. Gồm bản sửa đổi và bổ sung năm 2020. Gồm 6 chương, 82 điều. Quy định rất cụ thể về kinh doanh bất động sản. Quyền và nghĩa vụ của của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản và quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản. Bản chỉnh sửa mới nhất vào năm 2020 nhưng cũng không có quá nhiều khác biệt. So với bản chính thức năm 2014.

Nội dung cuốn sách là văn bản nhất thể hóa từ Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 và phần nội dung đã được sửa đổi, bổ sung của Luật Đầu tư năm 2020. Cuốn sách giúp độc giả tìm hiểu và thực thi các quy định hiện hành của pháp luật về kinh doanh bất động sản.

luat kinh doanh bat dong san

Luật Kinh Doanh Bất Động Sản Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành. Gồm có 2 phần:

Phần Thứ Nhất : LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

 • CHƯƠNG 1 : Những quy định chung
 • CHƯƠNG 2 : Kinh doanh bất động sản có sẵn
 • CHƯƠNG 3 : Kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai
 • CHƯƠNG 4 : Kinh doanh dịch vụ bất động sản
 • CHƯƠNG 5 : Quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản
 • CHƯƠNG 6 : Điều khoản thi hành

Phần Thứ Hai : Văn bản hướng dẫn thi hành

Bạn đang bắt tay vào công cuộc đầu tư hoặc kinh doanh bất động sản. Một thị trường đầu tư vô cùng tuyệt vời hiện nay. Tuy nhiên, để đảm bảo hoạt động đầu tư của bạn diễn ra suôn sẻ, bạn hãy chơi đúng luật.

Và luật đó như thế nào, hai phần của cuốn sách này sẽ hữu ích cho bạn. Từ lý thuyết đến thực hành. Gồm những quy định của Luật bất động sản 2014. Và cả những hướng dẫn thực thi cụ thể. Bạn đều có thể đọc và áp dụng được.

Thông tin sách và tác giả

Thông tin sách

Tên sách: Sách Luật Kinh Doanh Bất Động Sản Hiện Hành

Tác giả: Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam

Thể loại: Luật pháp

Nhà xuất bản: NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật

Năm đầu tiên xuất bản: 2020

Về tác giả

Luật Kinh Doanh Bất Động Sản Hiện Hành do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 25/11/2014. Và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2015. Hiện tại đã có Luật Kinh doanh BĐS bản cập nhật, sửa đổi, bổ sung năm 2020.

Lời kết

Với một nhà đầu tư, kinh doanh địa ốc, cần tuân thủ theo pháp luật. Những quy định trong Sách Luật Kinh Doanh Bất Động Sản Hiện Hành. Sẽ tạo nên những hành lang pháp lý an toàn, lý tưởng cho công cuộc đầu tư của người dân. Bạn muốn biết các điều khoản cụ thể của Luật Kinh Doanh Bất Động Sản hiện nay. Cùng đọc cuốn sách bên trên nhé.

Xem thêm:

Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm

Luật Doanh Nghiệp Năm 2020