Cổ phiếu Quỹ là gì? Cổ phiếu Quỹ ảnh hưởng gì tới giá CP?

Cổ phiếu Quỹ là gì? Việc mua bán cổ phiếu Quỹ của doanh nghiệp ảnh hưởng thế nào tới giá cổ phiếu? Đây là điều quan trọng mà nhà đầu tư cần biết khi tham gia đầu tư thị trường chứng khoán. Bởi Cổ phiếu Quỹ ảnh hưởng trực tiếp tới giá và số lượng cổ phiếu của doanh nghiệp. Ở bài viết này ECCthai sẽ giải đáp những kiến thức về Cổ phiếu Quỹ tới bạn đọc.

co phieu quy la gi

Cổ Phiếu Quỹ là gì?

Cổ Phiếu Quỹ (CPQ) là loại cổ phiếu được chính công ty phát hành mua lại và nắm giữ như nhà đầu tư khác. Tuy nhiên, số lượng CPQ này không được tính vào số cổ phiếu đang lưu hành của công ty.

Đặc Điểm của Cổ Phiếu Quỹ là gì?

 • Không được trả cổ tức bằng tiền
 • Không được thưởng/trả cổ tức bằng cổ phiếu
 • Số cổ phiếu quỹ nắm giữ bởi công ty phát hành hạn chế theo luật quy định
 • Không có quyền biểu quyết các vấn đề công ty
 • Không có quyền mua cổ phiếu mới/ hay cổ phiếu ưu đãi
 • Không được tính vào thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS)
 • Không được nhận phần vốn khi thanh lý công ty
 • Tổng số cổ phiếu quỹ không được phép vượt quá tỷ lệ vốn hóa
 • Khi công ty mua cổ phiếu quỹ xong, có thể tiến hành hủy cổ phiếu quỹ, hoặc có thể giữ lại và bán ra lại thị trường khi cần vốn.
 • Khi mua/bán cổ phiếu quỹ thì doanh nghiệp KHÔNG ghi nhận lãi lỗ, mà CHỈ ghi nhận việc tăng giảm nguồn vốn và thặng dự vốn cổ phần

Về bản chất, Cổ phiếu Quỹ là của tất cả cổ đông, nên không có lợi ích riêng biệt.

co phieu quy

Tại sao công ty mua lại Cổ phiếu Quỹ?

Lợi ích khi mua lại Cổ phiếu quỹ là gì?

 • Củng cố niềm tin của nhà đầu tư rằng cổ phiếu đang được đánh giá thấp do đó kích cầu tăng giá cổ phiếu.
 • Hạn chế tốc độ giảm giá cổ phiếu, cũng như tình hình giao dịch cổ phiếu sôi động hơn.
 • Khi công ty mua lại, thì số lượng cổ phiếu đang lưu hành giảm do đó thu nhập trên mỗi cổ phiếu tăng – EPS tăng lên. => Giá cổ phiếu tăng lên.
 • Công ty kỳ vọng giá cổ phiếu sẽ tăng và có thể xem như là cơ hội đầu tư hơn là đi đầu tư chỗ khác.
 • Công ty cũng có thể mua lại cổ phiếu quỹ để thưởng nhân viên thay cho phát hành thưởng ESOP

Nhược điểm khi thực hiện việc mua lại cổ phiếu quỹ là gì?

 • Giảm đi một lượng tiền mặt tại công ty.
 • Cổ phiếu quỹ có thể bị lạm dụng, làm mất an toàn tài chính ảnh hưởng đến các chủ nợ. Ban lãnh đạo mua cổ phiếu quỹ từ 1 số cá nhân nhất định gây hại cho cổ đông
 • Khi mua cổ phiếu quỹ sẽ dẫn đến giảm nguồn tiền dành cho hoạt động kinh doanh
 • Khi công ty mua cổ phiếu quỹ và giá cổ phiếu có thể bị giảm tiếp.
 • Mua lại cổ phiếu quỹ có thể tạo ấn tượng cho nhà đầu tư rằng doanh nghiệp không có cơ hội khác để tăng trưởng.

co phieu tang gia

Xem thêm:

Điều kiện để mua/bán Cổ phiếu Quỹ là gì?

Nguyên tắc:

Việc mua bán cổ phiếu quỹ sẽ thực hiện theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận theo nguyên tắc tính như sau:

 • Giá đặt mua ≤ Giá tham chiếu + (Giá tham chiếu * 50% Biên độ dao động giá cổ phiếu)
 • Giá đặt bán ≥ Giá tham chiếu – (Giá tham chiếu * 50% Biên độ dao động giá cổ phiếu)

Điều kiện mua cổ phiếu quỹ là gì?

 • Có đủ nguồn vốn để mua lại cổ phiếu căn cứ vào BCTC gần nhất được kiểm toán theo quy định.
 • Trường hợp công ty đại chúng là công ty mẹ sử dụng nguồn thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển, quỹ khác để mua lại cổ phiếu. Nguồn vốn thực hiện được căn cứ trên BCTC của công ty mẹ.
 • Trường hợp công ty đại chúng là công ty mẹ sử dụng nguồn LNST chưa phân phối để mua lại cổ phiếu. Nguồn vốn thực hiện không được vượt quá mức LNST chưa phân phối trên BCTC hợp nhất được kiểm toán.
 • Trường hợp nguồn LNST chưa phân phối dùng để mua lại cổ phiếu thấp hơn LNST chưa phân phối trên BCTC hợp nhất và cao hơn mức LNST chưa phân phối trên BCTC của công ty mẹ. Công ty mẹ chỉ được dùng LNST chưa phân phối để mua lại cổ phiếu sau khi đã điều chuyển lợi nhuận từ các công ty con về công ty mẹ.

Điều kiện bán cổ phiếu quỹ là gì?

 • Thời gian để một công ty được bán cổ phiếu quỹ là ít nhất 6 tháng kể từ ngày kết thúc đợt mua lại gần nhất. Trừ trường hợp bán lại cho người lao động trong công ty hoặc dùng làm cổ phiếu thưởng.
 • Phương án bán cụ thể trong đó nên rõ thời gian thực hiện cũng như nguyên tắc xác định giá.

quy dinh mua co phieu quy

Lưu ý cho Nhà đầu tư

Khi doanh nghiệp phát đi thông báo mua lại cổ phiếu quỹ thì NĐT (đặc biệt là NĐT nhỏ) cần chú ý:

 • Xem xét số lượng cổ phiếu mua.
 • Giá mua cổ phiếu.
 • Hình thức mua: Khớp lệnh hay thỏa thuận
 • Doanh nghiệp có đủ tiền không?
 • Lịch sử quá khứ ban lãnh đạo như thế nào?

Rất nhiều chủ doanh nghiệp thông báo mua cổ phiếu quỹ, nhưng rồi không mua, chơi đòn gió và bẫy nhà đầu tư.

Qua bài viết bạn đã hiểu Cổ phiếu Quỹ là gì và nó ảnh hưởng như thế nào tới nhà đầu tư. Chúc bạn có cái đầu lạnh và thành công khi giao dịch!